وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – حقوق جزای عمومی، جلد دوم – 7 "

 

  1. – www. tebyan. gov. com ↑

 

   1. -به عنوان مثال مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل خصوصی در حقوق فرانسه اساساً مبتنی بر رویه است. ↑

 

  1. ۱- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص۲۰٫ ↑

 

   1. ۱- برای مطالعه بیشتر ر.ک: ولیدی، محمد صالح حقوق جزای عمومی ، تهران: چاپ بهرام، ۱۳۷۸٫ ↑

 

  1. -http://www.ipaa.com.au/default.asp?menuid=172 ↑

 

  1. ۲- در کنار اشخاص معسر در برخی از موارد و تحت شرایط خاصی، برخی از نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد. البته دولت به موجب رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. شمس، عبدالله، پیشین، ص ۵۹٫ ↑

 

  1. ۳- معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشت های قضایی ۳، مسائل آیین دادرسی مدنی ۲، قم: نشر قضاء، ۱۳۸۶، ص ۸۶۵٫ ↑

 

  1. ۱- همان، ص ۹۰۱ ↑

 

  1. ۲ – طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸، « به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می شود. تبصره: چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند.» همچنین ماده ۲۰ آیین نامه فوق اشعار می‌دارد؛ در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علی حده مطرح شود مگر ‌در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن ها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود.» همچنین طبق ماده ۲۲ آیین نامه فوق الاشعار،« صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود.» ↑

 

  1. ۳- توضیح اینکه در کنار اشخاص معسر در برخی از موارد و تحت شرایط خاصی برخی از نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد. البته دولت به موجب رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫ ↑

 

  1. ۴- برای مطالعه بیشتر، ر.ک: صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، تهران، نشر ماجد، ۱۳۷۴، ص ۱۶۱٫ ↑

 

  1. ۱- در حال حاضر مبلغ مذکور در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به یکصدو پنجاه هزار ریال افزایش یافته است. ↑

 

  1. ۲- صدری، اسدالله، اعسار از خواسته؛ مانع اجرای حبس، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۴، سال چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۷۹، ص ۶۲٫ ↑

 

  1. ۱ – برای مثال ر.ک: نظریات مشورتی شماره ۷۹۴۱/۷ – مورخ ۳/۱۱/۷۸ و شماره ۸۰۷۰/۷- ۲/۱۱/۷۸٫ ↑

 

  1. – «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ می‌باشد که بندهای ۱۱ و ۱۲ آن در سال ۷۶ الحاق شد. ↑

 

  1. – «قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دررابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۱۱/۷/۷۴٫ ↑

 

  1. – تاریخ ۲/۲/۸۰ – دادنامه: ۲۷ – کلاسه: ۷۹/۳۵۱٫ ↑

 

  1. – تاریخ ۱۲/۱/۷۸ – دادنامه: ۱۹۷ – کلاسه: ۷۷/۴۸۱ ↑

 

  1. – International Chamber of commerce I.C.C. ↑

 

  1. – این نوع سازشنامه به غلط « گزارش اصلاحی» شهرت یافته تا جایی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به کار رفته است ولی در حقیقت معلوم نیست این اصطلاح چگونه باب شده است زیرا قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصطلاح «صلحنامه» را به کار برده بود و اصطلاح « گزارش اصلاحی » نسبت به «صلحنامه» از هیچ جهت ارجحیت ندارد و به نظر می‌رسد از «اغلاط مصطلح» باشد که اولین بار بدون دقت کافی به کار رفته و رواج یافته است. ↑

 

  1. – کاتوزیان ، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر دادگستر ، چ. ۵ ، ص ۱۳۳ ↑

 

  1. – متین دفتری ، احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چ. ۳ دانشگاه ، ج.۱ـ ش۲۶٫ ↑

 

  1. – سید ابوالقاسم موسوی خویی ـ مبانی تکملته المنهاج ـ چ. الاداب نجف ـ ج. ۱ ـ کتاب قضاء مسئله ۵ ↑

 

  1. – سید ابوالقاسم موسوی خویی، همان، عبارت چنین است : « و اما قاضی التحکیم فالصحیح انه لایعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور و ذلک لاطلاق عده من الایات : ( منها ) قوله تعالی: (ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) سوره النساء الایه ۵۸ و الاطلاق الصحیحه المنقدمه و اطلاق صحیحهالحلبی قال : ( قلت لابی عبدالله علیه السلام ؛ربما کان بین الرجلین من ؛اصحابنا المنازعه فی الشء فتراضیان برجل منا . ) فقال (ع): لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط و غیر ذلک من الروایات.» ↑

 

" دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۱٫۱٫۱: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان – 8 "

 

۱٫۱٫۱: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان

 

علاوه بر محکومین جرائم جنایی و برخی جرائم مالی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ….. ، طبق مقررات ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، «حجر» و «ورشکستگی» سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره نیز موجب سلب حق عضویت و مانع کاندیداتوری وی در هیات مدیره شرکت خواهد بود. طبیعی هم است چرا که اتصاف سهامدار به اوصاف مذبور، نه تنها بر ایجاد شائبه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیر متصف به قیود موصوف دامن خواهد زد و زمینه بی اعتمادی را در فعالیت شرکت فراهم می آورد،[۷۰] بلکه از این حیث نیز منطقی به نظر نمی رسد که بتوان تصدی اداره شرکت را به اشخاصی که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد، تفویض کرد![۷۱]

 

لازم به ذکر است که رعایت این قیود ‌در مورد مدیرعامل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما ‌در مورد سهامدار با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته قابل اعمال نخواهد بود که البته در لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز این مورد به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است![۷۲]

 

۱٫۱٫۲: ممنوعیت متصدیان مشاغل دولتی

 

از دیگر موارد سلب حق عضویت سهامدار در هیات مدیره شرکت های سهامی، اشتغال در سمت های دولتی مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که البته در بند ۱۵ ماده ۲۰۲ لایحه در دست برسی قانون تجارت این موارد به اشتغال در سایر دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و عمومی تعمیم داده شده است.

 

۱٫۱٫۳: ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت

 

طبق ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت نیز از دیگر موارد ممنوعیت ها است که اختصاص به مدیر عامل شرکت سهامی دارد. لازم بذکر است که ماده ۴۶ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۵/۳/۸۷ » نیز با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت، تأکید داشته که مدیران و مشاوران و کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند به طور همزمان در یک یا چند بازار، تصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه را بعهده بگیرند[۷۳] و در این راستا شورای رقابت بورس ملزم به برکناری مدیری شده که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نموده باشد.

 

۱٫۴: ممنوعیت ناشی از برخی تخلفات مدیران شرکت در بورس

 

علاوه بر مقررات عمومی موجود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع آئین نامه انتظامی اختصاصی هم هستند که با امضاء آن توسط مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی عضو هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی آن ها، نسبت به آن ها ضمانت اجرا پیدا می‌کند.[۷۴] در مقررات این آئین نامه تصریح شده که هیئت مدیره سازمان بورس قادر خواهد بود تا با گزارش تخطی مدیران این شرکت ها از برخی مقررات این آئین نامه، حسب مورد مجازات های انتظامی که سلب سمت مدیریت مدیران خاطی از جمله آن ها است را برای مدیر خاطی به همراه خواهد داشت![۷۵]

 

۱٫۵: ممنوعیت اشخاص خارجی

 

طبق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادن امتیاز شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». بر همین اساس چون مدیر شرکت باید الزاماًً از بین سهام‌داران شرکت باشد، با اطلاق حکم این اصل، فرض بر ممنوعیت خارجیان در حضور و عضویت در هیات مدیره استوار بود. [۷۶] اما به تدریج با وضع قوانین جدید جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و برقراری و گسترش امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و صنعت داخلی ممنوعیت مداخله سهام‌داران خارجی در امر مدیریت شرکت ها تحت سرمایه گذاری ایشان منتفی بنظر می‌رسد.

 

۲٫۱: اوصاف ایجابی

 

صرفنظر از اوصاف سلبی مدیران شرکت سهامی، جهت عضویت در هیات مدیره احراز شرایطی دیگر ضروری است که ذیلاً به آن شرایط پرداخته می شود.

 

۲٫۱٫۱: داشتن اهلیت

 

داشتن اهلیت قانونی، از اوصافی است که مدیران شرکت های سهامی باید از آن برخوردار باشند. منظور از اهلیت، احراز رشد و عدم ورشکستگی است که ناظر بر اهلیت استیفاء است. به طوری که قبلاً هم گفته شد منطقی به نظر نمی رسد که تصدی اداره شرکت به اشخاصی محول شود که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور و اموال خود را نداشته باشد![۷۷]

 

رعایت این شرایط در مدیرعامل منتخب هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما اشخاصی با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته که راساً مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت دیگر می نمایند را شامل نمی شوند که البته مورد اخیر نیز در لایحه در دست بررسی قانون تجارت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است![۷۸]

 

۲٫۱٫۲: داشتن تخصص لازم در برخی شرکت های تخصصی

 

ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام، از میان اشخاص واجد صلاحیت حرفه ای لازم را مجاز شمرده شده است و تعیین معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران این بخش نیز از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن ها به آئین نامه هیئت وزیران محول شده.» اگرچه با توجه به تخصصی بودن موضوع فعالیت شرکت های مشمول ماده مرقوم، داشتن تخصص لازم برای احراز سمت مدیریت این شرکت ها را ضروری می نمایاند اما این امر موجب کم رنگ شدن رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران فاقد تخصصی خواهد بود که به کنترل سرمایه گذاری خود در این شرکت ها مایل هستند. لذا اگر دامنه این محدودیت ها به مدیر عامل این شرکت ها که وظیفه اجرایی و عملیاتی شرکت را بعهده دارد، محدود می شد و اعضاء هیات مدیره را که وظیفه سیاست گذاری شرکت را به عهده دارند از شمول این محدودیت معاف می‌دانست، صحیح تر به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که گستره این نوع محدودیت در ماده ۲۰۰ لایحه در دست بررسی قانون جدید تجارت به تمامی شرکت های تجاری تخصصی تعمیم داده شده است.

 

۲٫۱٫۳: داشتن میزان مشخصی سهم

" پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی – 4 "

 

: واریانس جمع نمره های همه آزمودنی ها به سوال k ام

 

اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مومنی و قیومی،۱۳۸۹). با توجه به جدول زیر، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پژوهش حاضر ۹/۰است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.

 

۳- ۴: جدول ضریب پایایی برای کل پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

آلفای کرونباخ تعداد سوالات ۹/۰ ۴۹

منبع: یافته های پژوهش

 

۳-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده­هایی که از به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کد بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ­ها به منظور آزمون فراهم آید. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ­ها در سه سطح انجام گرفته است که عبارتند از:

 

  1. تجزیه و تحلیل تک متغیره متغیرها

 

  1. تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرها

 

 1. تجزیه و تحلیل چند متغیره متغیرها

در سطح تجزیه و تحلیل تک متغیره، متغیرهای پژوهش به صورت منفرد مورد بررسی قرار می­ گیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، در این سطح روش­های آمار توصیفی و استنباطی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و تصویری از جامعه مورد مطالعه به دست آمده است. محاسبه شاخص­ های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی از جمله روش­های آمار توصیفی و آزمون میانگین یک جامعه آماری برای آزمون معنی داری تعمیم میانگین­ها به کل جامعه آماری، روش آماری استنباطی است که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره ضریب همبستگی اسپیرمن میان دو به دوی متغیرها، محاسبه شده است. بر اساس نوع متغیرها خلاصه روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های دو متغیره در جدول ۳-۴ نشان داده شده است:

 

۳-۵ : جدول آماره های مورد استفاده در تحلیل های دو متغیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیرها نوع متغیرها آماره استفاده شده برند – تعهد سازمانی فاصه ای پیرسون مالکیت – تعهد سازمانی اسمی-فاصله ای ضریب اتا نوع صنعت – تعهد سازمانی اسمی-فاصله ای ضریب اتا رضایت شغلی – تعهد سازمانی فاصله ای پیرسون

منبع: یافته های پژوهش

 

هم چنین همبستگی جزئی(تفکیکی) نیز محاسبه شده است. همبستگی تفکیکی، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیرها است (مومنی و قیومی ،۱۳۸۹). در پژوهش حاضر همبستگی تفکیکی میان برند و تعهد سازمانی با کنترل اثر متغیر واسطه ای مالکیت، نوع صنعت و رضایت شغلی محاسبه شده است.

 

در سطح تجزیه و تحلیل چند متغیره با بهره گرفتن از تحلیل مسیر و انجام رگرسیون چندگانه در سه مرحله میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده از نرم افزار SPSS­ استفاده شده است.

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱٫ مقدمه

 

در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق با توجه به هدف تحقیق و نوع داده ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و جهت دستیابی به اهداف پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردید. به عبارت دیگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص گردیده است.

 

در این فصل، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور فصل حاضر به صورت زیر بخش بندی شده است. بخش اول، آمار توصیفی ‌می‌باشد که به توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می‌پردازد. در این بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم تحلیل‌های تک‌متغیره مورد بحث است. در بخش سوم به تحلیل دو متغیره داده ها و آزمون روابط آن‌ ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بخش چهارم تحلیل‌های چندمتغیره را با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی در برمی‌گیرد و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.

 

۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی

 

در این قسمت با توجه به جامعه ی آماری مورد بررسی و داده های جمع‌ آوری شده از آن، به بررسی توصیفی شرکت های مورد نظر از جنبه‌های مختلف می پردازیم که برای این منظور از متغیر های عمر سازمانی، تعداد کارکنان، نوع صنعت و نوع مالکیت استفاده می شود.

 

۴-۲-۱٫ عمر سازمانی

 

عمر سازمان های مورد بررسی در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۴۶٫۴ درصد از سازمان ها، عمر سازمانی بین۲۰ تا۴۰ را دارند.

 

۴-۱: جدول فراوانی مربوط به عمر سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی ۱۹-۱ ۱۸۲ ۲۸٫۱ ۲۸٫۱ ۳۹-۲۰ ۳۰۰ ۴۶٫۴ ۷۴٫۵ ۵۹-۴۰ ۱۳۲ ۲۰٫۴ ۹۴٫۹ ۶۰ و بالاتر ۳۳ ۵٫۱ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۲-۲٫ تعداد کارکنان

 

با توجه به جدول ۴-۲ مشخص گردید که ۸۵٫۵ درصد از سازمان ها دارای تعداد کارکنان بین صد تا هزار نفر می‌باشند و ۵۶٫۶ درصد از شرکت های مورد بررسی بین صد تا پانصد نفر کارمند را در سازمان های خود به کار گرفته اند.

 

۴-۲: جدول فراوانی مربوط به تعداد کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی ۴۹۹-۱۰۰ ۳۶۶ ۵۶٫۶ ۵۶٫۶ ۹۹۹-۵۰۰ ۷۸ ۱۲٫۱ ۶۸٫۶ ۱۴۹۹-۱۰۰۰ ۱۰۹ ۱۶٫۸ ۸۵٫۵ ۱۵۰۰ و بالاتر ۹۴ ۱۴٫۵ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۲-۳٫ نوع صنعت

 

از ۷۹ برند مورد بررسی در صنایع مختلف، ۳۶٫۳ درصد از آن ها در صنعت آشامیدنی و غذایی و ۹٫۷ درصد از آن ها در صنعت شوینده و بهداشتی و ۹٫۱ درصد از آن ها در صنعت شیمیایی و ۲۹٫۵ درصد در صنعت لوازم خانگی و مبلمان اداری و ۱۴٫۸ درصد در صنعت بانک و بیمه فعالیت دارند همچنین ۰٫۵ درصد از پاسخگویان نوع صنعت خود را مشخص نکرده اند.

 

۴-۳: جدول فراوانی مربوط به نوع صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع صنعت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی ۱ ۲۳۵ ۳۶٫۳ ۳۶٫۵ ۲ ۶۳ ۹٫۷ ۴۶٫۳ ۳ ۵۹ ۹٫۱ ۵۵٫۴ ۴ ۱۹۱ ۲۹٫۵ ۸۵٫۱ ۵ ۹۶ ۱۴٫۸ ۹۹٫۵ مجموع ۶۴۴ ۹۹٫۵ توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)

منبع: یافته های پژوهش

 

۴-۲-۴٫ نوع مالکیت

 

جدول زیر نشان می‌دهد که سازمان‌های دارای مالکیت خصوصی بیشترین فراوانی را دارند و ۸۱٫۸ درصد از کل جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند.

 

۴-۴: جدول فراوانی مربوط به نوع مالکیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع مالکیت

" پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 26 – 4 "

 

از سوی دیگر توافق ژنو باعث نزدیکی مواضع اسرائیل و عربستان با محور مقابله با ایران شده است. این نزدیکی تا جایی پیش رفت که نتانیاهو اعلام کرد اظهارات مقامات عربستان همان مواضع اسرائیل است که از زبان سعودی های بیان می شود. برخی رسانه ها حتی از تماس های مخفی عربستان و اسرائیل نام برده اند.

 

ولی برخی مقامات اسرائیل این توافق را در نهایت در راستای منافع ملی اسرائیل ارزیابی کرده‌اند و شاهد شکافی بین مواضع مقامات اسرائیلی بودیم (۶) طبق تحلیل این طیف از اسرائیلی ها که سازمان اطلاعات اسرائیل نیز جزء آن ها می‌باشد توافق هسته ای باعث محدود کردن قدرت هسته ایران می شود و خطر ایران برای اسرائیل را حداقل در کوتاه مدت کاهش می‌دهد و از سوی دیگر این توافق باعث گشت اعراب از بیم قدرت یابی ایران با این توافق و در کل با ایران به مخالفت برخیزند. این امر یعنی این که دشمنی اعراب که اسرائیل را دیگر خود می پنداشتند به سوی ایران منحرف شود و اسرائیل و کشورهای عرب منطقه در جبهه واحدی مقابل ایران قرار گیرند اسرائیل توان حمله نظامی به ایران برای نابودی تأسیسات هسته ایران به تنهایی را ندارد و از این که این برنامه ی هسته ای به نحو دیگری متوقف شد. خشنود است. چیزی که اسرائیل از آن می ترسد به توافق هسته ای بلکه توافقات فرعی محتمل دیگری است که ایران و غرب انجام داده باشند. این موضوعات فرعی برای اسرائیل دارای اهمیت حیاتی است (۷). این توافقات فرعی می‌تواند باز گذاشتن دست ایران در امور منطقه باشد.

 

ترکیه

 

همان طور که «احسان داوداوغلو» در ترسیم استراتژی سیاست خارجی ترکیه می گویدنمی توان از لحاظ جغرافیایی و یا فرهنگی سیاست خارجی ترکیه را تنها در ارتباط به یک منطقه توضیح داد (۸). تا قبل از شروع ناآرامی ها در سوریه می توان گفت که ترکیه سیاست کاهش تنش و گسترش روابط با همسایگان را در پیش گرفته بود. گسترش روابط با ایران نیز در این راستا از سوی ترکیه و نیز از سوی دولت ایران پیگیری می شد. این امر تا جایی پیش رفت که استانبول میزبان گفتگوی های هسته ای ایران شد و ترکیه و برزیل درصدد میانجی گری برای حل و فصل مسئله هسته ای ایران برآمدند ترکیه هنگامی که عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل بود به قطعنامه ای که تحریم های بیشتری علیه ایران را تصویب می کرد رأی‌ منفی داد. این کشور پس از روی کار آمدن دولت روحانی به عنوان اولین مقصد سفرهای خارجی وزیر امور خارجه در دیپلماسی دو جانبه برگزیده شد این امر نشان از اهمیت ترکیه برای ایران و اهمیت ایران برای ترکیه از سوی دیگر است. ترکیه روابط تجاری گسترده ای با جمهوری اسلامی ایران دارد که این روابط تجاری دو کشور تحت تاثیر تحریم های علیه ایران قرار گرفته بود. ترکیه با پیوستن به اقتصاد جهانی مصرف انرژی اش نیز افزایش یافت. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ارزش صادرات نفت ایران به ترکیه نیز به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۶ سه میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود که این میزان در سال ۲۰۰۸ به پنج میلیارد و صد میلیون رسید که از سال ۲۰۰۹ متوقف شد. با توافق هسته ای که قرار است در گام نهایی تمام تحریم های علیه ایران لغو شود ترکیه مجدداً می‌تواند راهی برای صادرات گاز ایران به اروپا فرض گردد هر چند که از لحاظ تجاری ترکیه از توافق هسته ای بین ایران و غرب استقبال می کند و لیکن از لحاظ سیاسی این توافق باعث افزایش وزن سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی است. ایران و ترکیه کشورهای رقیب در منطقه محسوب می‌شوند. از این زاویه پذیرفته شدن نقش ایران در امور منطقه ای توسط جامعه جهانی نمی تواند باب میل ترکیه باشد. البته با نزدیکی دو کشور به یکدیگر و شکل دادن ترتیبات امنیت منطقه ای با محورایران ـ ترکیه می‌تواند نقش ترکیه در تحولات منطقه را افزایش دهد. اهمیت این موضوع با تیرگی روابط ترکیه و دولت موقت مصر و همچنین اختلاف نظر ترکیه و عربستان مضاعف می‌گردد مصر و عربستان از کشورهای مهم منطقه محسوب می‌گردند که ترکیه روابط مطلوبی با آن ها در شرایط کنونی ندارد و با تقویت روابطش با ایران می‌تواند شکل دهنده توازن قوایی جدید در منطقه باشد.

 

آمریکا

 

امریکایی ها بارها گفته اند که تحریم های بین‌المللی علیه ایران باعث گشته است که ایران به پای میز مذاکره بیابد آخرین بار اوباما در مصاحبه با مؤسسه‌ سابان ‌به این موضوع اشاره کرده بود (۱۰) هر چند رفع تحریم های غیر قانونی علیه ایران یکی از دلایل توافق هسته ای ایران بود و لیکن نگارنده معتقد است که نقش و قدرت ایران به اندازه ای بود که غرب ناچار با تعامل با ایران گشت حتی اندیشمندان تندر وی ضد ایران همچون «کنث پولاک» نیز معتقدند که در صورت عدم توافق هسته ای اجماع بین‌المللی درباره تحریم ها علیه ایران شکسته می شد. و با وجود تحریم ها، کشورها به دادوستد با ایران می­پرداختند وبازنده این موضوع امریکا می شدامریکا علی­رغم پایبندی همیشگی­اش به حفظ منافع رژیم صهیونیستی، در خاورمیانه به توافق هسته ای ایران مبادرت ورزید. اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی و حمایت بی دریغ ایالات متخده از این رژیم هزینه های زیادی برای این کشور در پی داشته است و باعث بدنامی این کشور در عرصه بین الملل شده است «استفن والت» نویسنده کتاب لابی اسرائیل در آمریکا در یادداشتی عنوان ‌کرده‌است که این تعامل و نزدیکی با ایران می‌تواند باعث افزایش قدرت مانور امریکا در برابر اسرائیل شود در این صورت اسرائیل بیشتر منافع و خواسته های امریکا را مدنظر قرار می‌دهد و توافق هسته ای با ایران و به طور عام تعامل ایران و امریکا می‌تواند باعث تقویت توازن قوا در خاورمیانه گردد که این امر می‌تواند باعث تقویت ثبات در منطقه شود. مطلب ذکر شده ‌در مورد اسرائیل ‌در مورد عربستان نیز صدق می‌کند خاورمیانه جزء مناطقی از جهان محسوب می‌گردد که امریکا حضور گسترده ای در این دارد این حضور با لشگر کشی امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ تقویت شد. امریکا در کشورهای منطقه دارای پایگاه های نظامی گسترده است که از جمله آن ها می توان به پایگاه نظامی امریکا در بحرین و قطر اشاره کرد.

" مقالات و پایان نامه ها | ۲-۳۱ مرکز خرید هایپر استار – 1 "

 

مشتریان

 

محیط عمومی شهر

 

محل اختصاصی فروشگاه

 

۱- موقعیت فروشگاه و مشتری

 

بزرگترین عامل تعیین کننده در موقعیت ایده آل یک مرکز خرید و فروشگاه هدف بازار ان است.به طور مثال اگر هدف بارز آسایش و رفاه مشتری باشد ، در انتخاب محل مرکز خرید باید توجه ویژه ای به آن شود.

 

در واقع آنچه آسایش مشتری محسوب می شود، بستگی به نیاز و توقع مشتری از فروشگاه دارد واین آسایش از دیدگاه مشتریان متفاوت است که با تحقیق روی خواسته های مشتریان می توان به یک نیاز سنجی واقعی رسید و سپس با تحلیل شاخص های مورد نظر به یک جمع بندی واقعی برای احداث مرکز خرید رسید. به طور مثال عوامل ( کیفیت ، خدمات ، سرویس های رفاهی ، پارکینگ و…)می‌تواند تأمین کننده خواسته های مشتری باشد.

 

۲- ‌موقعیت مرکز خرید و محیط شهری

 

عوامل تعیین کننده محیط عمومی شهر در جهت تصمیم گیری موقعیت مرکز خرید عبارتند از

 

الف)تجزیه و تحلیل ناحیه پوششی

 

ب) تعیین پتانسیل فروش در سطوح مختلف

 

ج)انتخاب محل مرکز خرید متناسب با اهداف بازار

 

الف)تجزیه و تحلیل ناحیه پوششی:

 

تجزیه و تحلیل ناحیه پوششی با مسائل جغرافیایی بسیاری در ارتباط است . عوامل مؤثر و اساسی بر اندازه و شکل ناحیه تحت پوشش عبارتند از :

 

 1. جاذبه های تجاری مرکز خرید که شامل :

 

  • اشکال فروش گاه های بزرگ

 

  • تنوع و جداسازی کالاهای پیشنهادی

 

  • نحوه تحویل کالا و سایر خدمات خرده فروشی

 

  • اعتبار و شهرت خرده فروشی های بزرگ و عمده

 

  • تسهیلات بانکی

 

 • تسهیلات پارک اتومبیل

– محدودیت های ترافیکی

 

۲)جذابیت های اجتماعی و تفریحی

 

۳)توزیع و پراکندگی جمعیت

 

۴)میزان رشد و تراکم جمعیت

 

۵)الگو مصرف منطقه و شهر

 

۶)بعد مسافت برای دسترسی به مرکز خرید

 

۷)خطوط حمل و نقل (جاده ،سیستم ریلی ، اتوبوس و …)

 

۸)میزان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی (روزنامه ، کتاب ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون..)

 

۹)میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی

 

۱۰)سایر مراکز خرید رقیب در نزدیکی بازار هدف

 

۳)شرایط اختصاصی محل فروشگاه :

 

شرایط اختصاصی محل فروشگاه که شامل

 

۱)متناسب بودن محل فروشگاه و مرکز خرید با هدف از تأسیس آن

 

۲)تناسب اجاره بها و یا قیمت خرید زمین که در این صورت هزینه های سنگینی به مجموعه تحمیل نمی شود.

 

۳)هماهنگی و تناسب محل از لحاظ سمت ، جهت و اندازه محل مرکز خرید که می‌تواند به تقویت و یا تضعیف فروش منجر شود.(همان منبع)

 

۳۱-۲مصرف کنندگان و عوامل مؤثر بر جذابیت مراکز خرید

 

مراکز خرید از جمله اماکن عمومی با مسئولیت های مشخصی هستند که مصرف کنندگان و مشتری ها وقت زیادی را در آن صرف می‌کنند. ‌بنابرین‏ مراکز خرید نیازمند آشنایی کامل با احتیاجات مصرف کنندگان هستند و این بدین معنا است که باید در مکان خوبی از مناظرذیل تأسیس شوند :

 

۱- عرضه (سری محصولات و خدمات و سرگرمی ها)

 

۲- علایق و سلائق مصرف کنندگان

 

۳- دسترسی خوب و راحت برای مشتری از نظر امنیت و پاکیزگی

 

مراکز خرید در فراهم کردن خدمات به مشتری ها باید کوشا باشند که شامل امکانات خوب ، پارکینگ ،توالت ، صندوق و اطلاعات ، وجود امکانات و برنامه هایی جهت گذراندن اوقات فراقت مشتریان ، امکان دریافت نظرات ، سوالات ،پیشنهادات و انتقادات باشد. (CSR Annual Report CORIO, 2008)

 

 

بخش سوم :

 

هایپراستار

 

در این قسمت ابتدا به معرفی مرکز خرید هایپراستار می پردازیم و سپس ‌در مورد اقدامات مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره در زمینه مسئولیت اجتماعی اشان می پردازیم .

 

۲-۳۱ مرکز خرید هایپر استار

 

کارفور اس‌آ (به فرانسوی: Carrefour SA) یک مجموعه از ابربازار زنجیره‌ای فرانسوی است. مقر این شرکت در لووالوا- پره فرانسه است و بزرگ‌ترین ابربازارهای زنجیره‌ای از لحاظ تعداد، دومین از لحاظ درآمد، و سومین از لحاظ سوددهی بعد از وال- مارت و تسکو است. کارفور در فرانسوی به معنی «چهارراه» است.

 

در سال ۱۳۸۸ کارفور و ماجد الفطیم امارات با نسبت مشارکت ۲۵% و ۷۵% اقدام به افتتاح اولین ابربازار (هایپرمارکت) در ایران بنام هایپراستار در بلوار فردوس در غرب تهران با سرمایه‌گذاری اولیه ۶۰ میلیون دلار کردند.همچنین دومین شعبه این ابربازار در شهر شیراز و در محل مجتمع بزرگ تجاری – تفریحی خلیج فارس در حال راه اندازی می‌باشد.

 

گروه ماجد الفطیم در سال ۱۹۹۲ توسط ماجد الفطیم تأسيس گردید و شرکت با ترکیبی از خرید و تفریح، مفهوم جدیدی را در خرده‌فروشی ایجاد کرد زیرا مجموعه این مطلب را درک نموده است که مشتریان به چیزی بیش از خرید نیازمندند.

 

سیاست کلی هایپراستار ارائه محصولات متنوع، با کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب در ایران می‌باشد. در این فروشگاه‌ها مشتریان علاوه بر برخوداری از قیمت مناسب، دامنه انتخاب متنوعی خواهند داشت.

 

از اصول کلی گروه ماجد الفطیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

تخفیف ، مجموعه‌ای وسیع ، خدمات ، کنترل بهداشت ، پارکینگ رایگان

 

ارزش های هایپر استار

 

ارزش‌های شرکت هایپراستار عبارتند از شنیدن، یادگیری و رهبری:

 

  • شنیدن ، ‌به این معنی که چیزی که برای مشتری مهم است برای کسب و کار هایپراستار هم مهم است.

 

  • یادگرفتن ، چون با یادگیری رشد ایجاد می شود.

 

 • مدیریت ، چون با مدیریت و برنامه ریزی موفقیت فردا ساخته می شود.

تعهد عمیق هایپر استار به جامعه به عنوان یک بازیگر اقتصادی، مسئولیت پذیر و یک شهروند سازمانی است.

 

ازدیگر ارزش‌های هایپراستار می توان به آزادی، مسئولیت پذیری،سهیم کردن،احترام ،صداقت، همبستگی و پیشرفت.

 

مأموریت اصلی هایپر استار برآوردن انتظارات مشتریان است تا با ارائه خدمت به گروه‌های زیر، در زمینه خرده ‌فروشی مدرن ، الگو شود؛

 

به مشتریان: تجربه خرید رضایت‌بخش با ارائه بهترین قیمت و بهترین کالا در هر فروشگاه.

 

به کارکنان: ایجاد شغل‌های متنوع و متناسب با دانش و کارایی افراد، امکان رشد و ارتقا در محیطی سرشار از اعتماد و ارائه پاداش‌های انگیزشی.

 

به تأمین کنندگان: امکان بهره‌برداری از بازارهای مختلف، و همکاری در جهت بهبود محصولات از طریق روابط سودمند دوطرفه بلندمدت.

 

به جوامع ملی و محلی : تعهد عمیق به جامعه به عنوان یک بازیگر اقتصادی مسئولیت‌پذیر و یک شهروند فعال.

 

دلایلی که بر تصمیم‌گیری تاثیرگذار هستند:

 

کیفیت بالا، محصولات متنوع و قیمت ارزان

 

۱) امکان خرید طیف وسیعی از محصولات غذایی و غیر غذایی با برندهای متنوع تنها در زیر یک سقف

 

۲) امکان خرید محصولات با کمترین قیمت نسبت به بازار به خصوص در بخش خوراکی