وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۳ دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی – 9 "

 
تاریخ: 21-09-01
نویسنده: نویسنده محمدی

 

جدول ۲-۱ فرایند توسعه ی کارآفرینی در دوره های مختلف (فیض بخش و نقی یاری،۱۳۸۵،۶).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف سال-دوره نام نویسنده تعریف کارآفرین و کارآفرینی ۱ قرن شانزدهم ریشه این واژه در فرانسه است. به معنای واسطه یا دلال. ۲ قرون وسطی بازیگر و شخصی که عهده دار طرح های تولیدی بزرگ است. ۳ قرن هفدهم کسی که ریسک سود) ضرر( را در قراردادی با قیمت ثابت می پذیرد.

۴ ۱۷۲۵ ریچارد کانتیلون[۲۳]۱ ریسک کننده با تأمین کننده سرمایه فرق می‌کند. ۵ ۱۸۰۳ ژان باتیست سی[۲۴]۲ کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پایین تر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است، منتقل می‌کند. ۶ ۱۸۷۶ فرانسیس واکر[۲۵]۳ بین کسانی که سرمایه را تأمین می‌کنند و از آن بهره می گیرند با کسانی که از توانایی‌های مدیریتی برخوردارند، تفاوت وجود دارد. ۷ ۱۹۳۴ ژوزف شومپیتر[۲۶]۴ کارآفرین یک نوآور و پدیدآورنده فناوری های تازه است. ردیف سال-دوره نام نویسنده تعریف ‌کارآفرینی ۸ ۱۹۶۱ دیوید مک کله لند[۲۷]۱ کارآفرین فردی است فعال که ریسک های معقول را می پذیرد. ۹ ۱۹۶۴ پیتر دراکر[۲۸]۲ کارآفرین حداکثر استفاده را از فرصت‌ها می کند. ۱۰ ۱۹۷۵ آلبرت شاپیرو[۲۹]۳ کارآفرین مبتکر وسازمان دهنده سازوکار اقتصادی و اجتماعی است و ریسک ورشکستگی را می پذیرد ۱۱ ۱۹۸۰ کارل وسپر[۳۰]۴ کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان، روانشناسان، تجار و سیاست مداران ۱۲ ۱۹۸۳ گیفورد پینگات[۳۱]۵ کارآفرینی سازمانی، فردی است که درون یک سازمان فعالیت می‌کند.

۲-۲-۲تعریف کارآفرینی

 

نخستین گام جهت شناخت و تبیین هر مفهوم یا پدیده، ارائه ی تعریف روشن از آن است. کارآفرینی همانند سایر واژه های مطرح شده در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‌باشد که بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از ‌آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره ی مفاهیم قطعی علوم فیزیک و شیمی به شمار نمی رود، ارائه ی یک تعریف قطعی و مشخص برای واژه های آن، کار دشوار و حتی غیرممکن است. در این میان، کارآفرینی نیز یکی از واژه هایی است که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه های گوناگون برای آن ارائه شده است (احمدپور،۳،۱۳۸۴). واژه ی کارآفرینی از کلمه ی فرانسوی ٍEnterprender به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه نامه ی “وبستر” کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند (احمدپور و مقیمی،۴۵،۱۳۸۷).

 

اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. این اقتصاددان اتریشی که او را پدر علم کارآفرینی نیز می‌نامند براین باور بود که رشد و توسعه ی اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد شد که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش ها و راه حل های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد و غیرکارآی قبلی کنند. ‌در مورد تعربف کارآفرینی، صاحب‌نظران دیدگاه های مختلفی دارند و همچنین تعاریف متعددی از کارآفرینی بیان شده است، اما هنوز یک تعریف عام و پذیرفته شده ازآن ارائه نشده است.

 

در جدول شماره ی۲-۲ تعدادی از این تعاریف مطرح شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صاحب‌نظران کارآفرینی تعریف کارآفرینی و کارآفرین ۱ ژان باتیست سی کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پایینتر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است، منتقل می‌کند. ۲ ژوزف شامپینتر کارآفرین فردی است که ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد می‌کند و کارآفرینی عبارت است از عرضه ی کالایی جدید، روشی جدید در فرایند تولید، ایجاد بازاری جدید، یافتن منابع و ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در کسب وکار. ۳ کرایزنر[۳۲]۱ کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت‌های کشف نشده تأکید دارد. ۴ پیتر دراکر کارآفرینی بهره برداری از فرصت‌ها برای ایجاد تغییر است کارآفرین همواره به دنبال تغییر، پاسخ دان به آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت است. ۵ تیمونز[۳۳]۲ کارآفرینی خلق چیزی ارزشمند از هیچ است. ۶ استیونسون[۳۴]۳ کارآفرینی ‌عبارت‌است از پیگیری فرصت‌ها بدون توجه به منابعی که در کنترل اند. ردیف صاحب‌نظران ‌کارآفرینی تعریف کارآفرینی و کارآفرین ۷ پارستون[۳۵]۱ کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که فراتر از ظرفیت های افراد به طور دائم از فرصت‌ها برای دستیابی به نتایج، بهره برداری می‌کند. ۸ تامپسون[۳۶]۲ کارآفرینی موقعیت یابی و بهرهب رداری از ‌فرصت‌هاست. ۹ استونر[۳۷]۳ کارآفرین کسی است که کسب ‌و ‌کار مخاطره آمیز جدید و سازمان جدیدی را بنیان گذاری می‌کند. ۱۰ احمدپور و مقیمی کارآفرین، فردی است که دارای ایده و فکر جدیدی می‌باشد و با بسیج منابع از طریق فرایند ایجاد یک کسب وکار(کسب وکار الکترونیکی یا اینترنتی، کسب وکار خانگی و غیره) که توأم با مخاطره ی مالی و اجتماعی است، محصول و خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌کند.

۲-۲-۳ دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی

 

در سیر تبیین مفهوم کارآفرینی، ویژگی ها، کارکردها و فعالیت های متنوعی به فرد کارآفرین نسبت داده می شود. کارآفرینی در بطن تئوری‌های اقتصادی تبلور یافت و از قرن نوزدهم تا دهه ی ۱۹۶۰ تنها اندیشمندان اقتصادی به آن می پرداختند که بعداز آن همراه با گرایش‌های تحلیل‌های اقتصادی به استفاده از شیوه های آماری و ریاضی، عملا از تئوری های اقتصادی حذف گردید.

 

۲-۲-۳-۱دیدگاههای اقتصادی کارآفرینی


فرم در حال بارگذاری ...

« " فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق – 4 "" مقالات و پایان نامه ها – بند ۲) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان – 1 " »