وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی ازکان زایی طبیعی و معدنکاری در محیط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

 

 

کانه‌زایی طبیعی، و فعالیت‌های معدنکاری مهم‌ترین عوامل آلودگی زمین زاد و انسان‌زاد در مناطق معدنی هستند که سبب آزادسازی و انتقال فلزات سنگین به محیط‌های مختلف چرخه زیست زمین شیمیایی شده ، وحیات جانداران موجود در زیست بوم سامانه‌ها را به خطر می‌اندازد(Akcil and Koldas, 2006). فلزات سنگین ترکیبات طبیعی سنگ ها وکانی های پوسته زمین می باشند و از طریق فرایند هوازدگی طبیعی و فعالیت های آتشفشانی وارد محیط می شوند(Keepax et al, 2011). چرخه مواد در طبیعت فرایندی بسیار مهم و اساسی است كه نحوه توزیع و رفتار عناصر شیمیایی در زمین را رهبری می كند. خاک به عنوان بخشی از چرخه زمین شیمیایی، در چرخه عناصر نقش مهمی ایفا می‌کند(Merian, 2004). به جزء خاک های حاصل از هوازدگی فیزیکی و شیمیایی که مواد مادر آن دارای غلظت بالائی از عناصر هستند(مانند شیل های سیاه و سنگ های آذرین اولیه )، در سایر موارد غلظت بالای فلزات سنگین به فعالیت های انسان مربوط می‌باشد(.(jung, 2008 در چرخه زمین شیمیایی سطحی عناصر، خاك به عنوان محل تجمع عناصر و انتقال آن به گیاهان به شمار می آید. گیاهان هركدام بسته به نوع خود، میزان و نوع عناصر موجود در خاك و مقدار عنصر قابل جذب خاك، عناصر را جذب كرده و می توانند وارد چرخه زیستی كنند. عناصر کمیاب به رغم غلظت بسیار پایین در خاک، به عنوان عناصر مغذی گیاهان و در ادامه از راه زنجیره غذایی برای انسان و سایر موجودات ضروری می باشند. لذا غلظت غیر مجاز این عناصر خواه بدلیل عوامل زمین شیمیایی طبیعی و خواه انسانزاد می تواند خطرات جدی زیست محیطی به دنبال داشته باشد(Merian, 2004). بنابراین تعیین غلظت فلزات سنگین در محیط‌های مختلف به ویژه

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%c2%ac%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d8%b9/

 

 خاک وگیاه مناطق معدنی ضروری به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمی ناشی از کانه زایی طبیعی و معدن‌کاری در محیط خاک و گیاهان در کانسار آهن گل گهر بررسی می‌شود.

 

 

 

 

 

1-2- محیط زمین‌شیمیایی خاک و ارزیابی زیست‌محیطی آن

 

 

 

خاك یک ماده تغییر شكل یافته و اغلب متفاوت از سنگ مادری است كه از آن حاصل شده است. خاك زیستگاه ریزاندامگان های بی­شماری است كه بر ترکیب آن اثر می گذارند. فرایندهای انسان زاد و طبیعی که در بوم­سامانه رخ می­دهد بر خاک تاثیر می‌گذارند(Matchavariani, 2012). در بوم سامانه­های خشکی، خاک نقش عمده­ای در چرخه عناصر فلزات سنگین بازی می­ کند((Ashraf, 2012هوازدگی به عنوان فرایند اساسی تشکیل مجموعه ­ای پیچیده از فعل و انفعالات بین سنگ کره، جو و آب کره می­باشد که در زیست کره رخ می دهد. هوازدگی می ­تواند شامل فرایندهای شیمیایی مانند انحلال، آبدار شدن، هیدرولیز، اکسایش، کاهش، و کربنی شدن باشد. تمام این فرایندها منجر به تشکیل کانیها و ترکیبات شیمیایی در محیط خاک می­شوند. رفتار عناصر طی هوازدگی و فرایندهای تشکیل خاک به شدت به ویژگی‌های زمین­شیمیایی آنها وابسته است(جدول1-1) (Kabata- Pendias and Mukherjee, 2007). فرایندهای هوازدگی(تخریب) و نوزایی کانی­ها و همچنین تشکیل کانی­های بی­شکل و مواد آلی- معدنی تا حد زیادی اشکال و جذب عناصر کمیاب در خاک را تحت تاثیر قرار می­دهد(جدول1-2).

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کنندهدانلود پایان نامه هولواستراتیگرافی توالی پرموتریاس در شورجستان (استان فارس) »