وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود مقاله ISI با ترجمه :عرضه محصول به محض تولید و تحویل محصول و تامین این زنجیره

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

:
اخیرا صنعت تولید در حال تجربه کردن یک تجربه ی استراتژیک می باشد که در آن تکامل فرایند به سمت تمرکز زدایی از بسیاری از فعالیت های تولیدی،افزایش اهمیت زنجیره تولید می باشد این زنجیره تولید می تواند به عنوان شبکه های شبکه های پویایی نیمه مستقل در مراکز تولیدی برای پی گیری اهداف فردی و جمعی مورد استفاده می باشد.

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-isi-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ad/

 

 


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری هامقاله ISI با ترجمه فارسی :بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای »