وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه های دانلودی رشته زبان و ادبیات فارسی

 
تاریخ: 04-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

و تصحیح نسخة خطّی دیوان نجیب­الدین اصفهانی

 • پایان نامه «آتش در آثار منظوم سنایی»

 

 • دانلود پایان نامه آداب و رسوم مردم ایرانشهر

 

 • پایان نامه ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی دیدگاه ­های انتقادی در اشعار قیصر امین­پور

 

 • پایان نامه اعتراض در شعر فروغ

 

 • پایان نامه آموزه های اخلاقی در شاهنامه

 

 • دانلود پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره درادبیّات منظوم

 

 • پایان نامه بازتاب اندیشه تأویلی در آثار ناصرخسرو قبادیانی

 

 • پایان نامه : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

 

 • پایان نامه : بررسی پوچی هم از نظر ساختار و هم مضمون در دو نمایشنامه ی «کالیگولا» ی آلبرکامو و «قطار» توفیق الحکیم : بررسی پوچی هم از نظر ساختار و هم مضمون در دو نمایشنامه ی «کالیگولا» ی آلبرکامو و «قطار» توفیق الحکیم

 

 • پایان نامه بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی

 

 • پایان نامه : بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

 

 • پایان نامه بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

 

 • پایان نامه : بررسی تطبیقی داستان‌های كلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدی

 

 • پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

 

 • پایان نامه : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

 

 • دانلود پایان نامه بررسی جلوه های متنوع عرفانی در آثار امیرحسن دهلوی و بازتاب آن در آثارش و تداوم سنتِ شعرا و نویسندگان صوفی مسلک

 

 • پایان نامه فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی

 

 • دانلود پایان نامه باورهای عامیانه درقابوسنامه

 

 • پایان نامه : بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی

 

 • پایان نامه بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

 

 • پایان نامه بررسی امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی اندیشه­ های کلامی در دیوان جامی

 

 • پایان نامه بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی

 

 • پایان نامه : بررسی بازتاب توکّل و رضا در متون نثر عرفانی قرن چهار تا هشت هجری

 

 • پایان نامه عنوان: بررسی بافت اجتماعی-تاریخی پیدایش پاورقی

 

 • پایان نامه بررسی حضور جانداران غیر انسان در شاهنامه فردوسی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی مدل فکری و زبانی شعر فروغ فرخزاد

 

 • پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

 • پایان نامه : بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

 

 • پایان نامه : بررسی ساخت صرفی واژه­ های علوم نظامی مصّوب فرهنگستان زبان وادب فارسی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی سبك شناسی شعر منوچهر آتشی

 

 • پایان نامه : بررسی سبک­شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

 

 • دانلود پایان نامه بررسی تصویرگری طلوع و غروب خورشید

 

 • دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه

 

 • پایان نامه بررسی سروده های محلی روستای زیارت سید سلطان محمد(ع)

 

 • دانلود پایان نامه بررسی جلوه‌های اعتدال و میانه‌روی در گلستان سعدی و روضه‌ی خُلد مجد خوافی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی حضور جانداران غیر انسان در شاهنامه فردوسی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

 

 • پایان نامه بررسی ساخت صرفی واژه­ های علوم نظامی مصّوب فرهنگستان زبان وادب فارسی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی عناصر طبیعت در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاب
 • دانلود مقاله و پایان نامه

 •  

 

 • دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

 

 • دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند

 

 • دانلود پایان نامه بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان شهریار

 

 • دانلود پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

 

 • دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

 

 • دانلود پایان نامه بررسی کارکرد و معنای تکواژ «وا» در بعضی از تفسیرهای کهن قرآن به زبان فارسی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی گونه ی روایی خاطره –داستان در دو اثر: «خاطره های پراکنده» و «دو دنیا» از گلی ترقی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی محتوایی و بلاغی گرشاسب نامه اسدی طوسی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی مشکلات ترجمه در اشعار معلقات و صعالیک

 

 • دانلود پایان نامه بررسی مفهوم حیا در اشعار مولوی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی و مقابله قانون کارمادر مثنوی معنوی مولانابا حدیقة الحقیقه ی سنایی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی وتحلیل اجتماعی سفرنامه ناصر خسرو

 

 • دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

 

 • دانلود پایان نامه بررسی ویژگیهای پهلوانان برای ورود به مباحث مورد نظر

 

 • دانلود پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 

 • دانلود پایان نامه نقد روان کاوانه، مسائل مختلف روان شناسی در متون ادبی

 

 • دانلود پایان نامه تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره جهان پس از مرگ

 

 • دنلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق

 

 • دانلود پایان نامه تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر

 

 • دانلود پایان نامه تاثیر لغات بیگانه درمتون نظم دوره معاصر

 

 • دانلود پایان نامه تجّلی جلوه ها و نمادهای طبیعت در شعر نیمایی

 

 • دانلود پایان نامه تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل اوزان عروضی مکتب وقوع (فغانی شیرازی، هلالی جغتائی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی)

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه ی هشتاد

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی انواع شخصیّت و شیوه های شخصیّت پردازی در مجموعه ی داستانی چراغ آخر

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی

 

 • دانلود پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

 

 • دانلود پایان نامه ترجمه‌ وشرح ‌قصیده‌ی «المقصورة العَلیَّة فِی السّیرةِ العَلویَّة»

 

 • دانلود پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی

 

 • دانلود پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

 

 • دانلود پایان نامه تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه های سنی الف و ب در دهه ی هشتاد

 

 • دانلود پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

 

 • دانلود پایان نامه توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی

 

 • دانلود پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 

 • دانلود پایان نامه جایگاه تشیع در آثار چهار شاعر معاصر (سهراب سپهری،شهریار،محمدرضاشفیعی کدکنی، قیصرامین پور)

 

 • دانلود پایان نامه جلوه های ادب تعلیمی در شعر سنائی غزنوی

 

 • دانلود پایان نامه حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی

 

 • دانلود پایان نامه اصطلاحات نجومی در شعر ظهیر الدین فاریابی

 

 • دانلود پایان نامه دلایل جاودانگی راستی و درستی در مثنوی (دفتر 1، 2 و 3) مطابق نسخه تصحیح نیکلسون

 

 • دانلود پایان نامه دو اثر از نظر موارد ذکر شده(زبان،بیان،محتوا،ساختارهای فکری،زیباشناسی،آوایی،لغوی،نحوی)بررسی و برتری های هرکدام بویژه از شاهنامه

 

 • دانلود پایان نامه ریخت شناسی شخصیت در بهمن نامه

 

 • دانلود پایان نامه زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژه های عربی

 

 • پایان نامه بررسی رویکردهای سیاسی اشعار محمد الفیتوری

 

 • پایان نامه دکتری ادبیات فارسی درباره مطالعه تطبیقی فارسی و عربی : دانشگاه اصفهان

 

 • دانلود پایان نامه بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه

 

 • دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی در مخزن الاسرار و اسکندرنامه ی نظامی

 

 • دانلود پایان نامه رئالیسم جادویی در “عزاداران بیل”

 

 • دانلود پایان نامه نوستالژی(غم غربت) در اشعار پروین اعتصامی

 

 • دانلود پایان نامه گردآوری وتصحیح آثار و اشعار نقی خان آزاد(دبیرایل کلهر)

 

 • دانلود پایان نامه بررسی آرایه‏ های بدیعی در اشعار استاد یدالله بهزاد

 

 • دانلود پایان نامه سیمای انسان در شعر سهراب سپهری

 

 • پایان نامه تغذیه و آداب آن در آثار منظوم و منثور فارسی از آغاز تا قرن دهم هجری

 

 • پایان نامه تحلیل خطای نوشتاری فارسی آموزان چینی زبان


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسیپایان نامه های دانلودی رشته علوم سیاسی »